content

Rotterdam

Rond 800 staat er op de plek waar Rotterdam zal ontstaan een nederzetting. Omstreeks 1270 wordt er een dam in de rivier de Rotte gelegd en in 1340 worden de stadsrechten verkregen. Vanaf 1575 breidt Rotterdam uit in de richting van de Maas, waardoor de zogenoemde stadsdriehoek ontstaat.

Het begin

Omstreeks 800 is de plaats waar later Rotterdam ontstaat al bewoond. Rond 1270 wordt de dam in de rivier de Rotte gelegd en in 1340 krijgt de nederzetting stadsrecht.

Ontwikkeling van de stad

Vanaf 1575 breidt Rotterdam uit in de richting van de Maas, waardoor de zogenoemde stadsdriehoek ontstaat. Aan de zuidoostkant van de stad worden het Buizengat en Haringvliet aangelegd, aan de zuidwestkant de Leuvehaven, Wijnhaven, Scheepmakershaven, Bierhaven en Glashaven. Omdat de haven van Rotterdam door verzanding moeilijk bereikbaar dreigt te worden, ontwikkelt waterstaatkundige Pieter Caland een plan voor een kanaal door de duinen van Hoek van Holland: de Nieuwe Waterweg. De werkzaamheden hiervoor beginnen in 1866 en worden in 1872 voltooid.

Groei

Rond 1900 groeit Rotterdam fors. Omliggende gemeenten als Charlois en Kralingen worden in 1895 geannexeerd en in 1914 volgt Hoek van Holland. Op de linker Maasoever worden nieuwe havens aangelegd. Het inwonertal stijgt van iets meer dan 200.000 in 1890 naar circa 500.000 aan het eind van de Eerste Wereldoorlog.

Op 14 mei 1940 verwoest een Duits bombardement een groot deel van de binnenstad. Hier komen ruim 800 mensen om het leven.

Bronnen

Het Gemeentearchief Rotterdam heeft een collectie archieven van Rotterdam. Ook heeft het Gemeentearchief Rotterdam prenten, tekeningen, foto’s, boeken, tijdschriften en kranten van en over Pernis. Het beeldmateriaal is toegankelijk via afbeeldingen, beeld en geluid en een kaartsysteem op de studiezaal. Boeken en tijdschriftartikelen kunt u vinden in de digitale bibliotheek (publicaties vanaf 1994) of in de kaartcatalogus op de studiezaal (publicaties tot 1994). Krantenartikelen vanaf 1993 kunt u terugvinden in de digitale krantenklapper; krantenartikelen van 1947 tot 1993 in de kaartcatalogus op de studiezaal.

Bronnen voor stamboomonderzoek

Burgerlijke Stand
Geboorteakten tot en met 1910, huwelijksakten tot en met 1935 en overlijdensakten tot en met 1960 zijn overgedragen aan het gemeentearchief. Voor afschriften van akten na die periode kunt u terecht bij Mijn Loket van de gemeente Rotterdam.

Via de Digitale Stamboom kunt u zoeken in de Rotterdamse geboorteakten tot en met 1910, de huwelijksakten tot en met 1935 en de overlijdensakten tot en met 1956. Ook akten van vermissing uit 1950-1951 zijn opgenomen in de Digitale Stamboom. Zij betreffen voornamelijk oorlogslachtoffers uit de jaren 1940 tot 1945. Overlijdensakten van 1957 tot 1960 worden de komende tijd opgenomen in de Digitale Stamboom. Zoeken in overlijdensakten van 1957 tot 1960 kunt u vooralsnog alleen in onze studiezaal.

Bevolkingsregister In de Digitale Stamboom kunt u zoeken in de gezinskaarten van Rotterdam. In de periode 1910-1938 waren alle inwoners daarin opgenomen; sommige mensen overigens al vanaf 1880. De rest van het bevolkingsregister is raadpleegbaar via de studiezaal van het gemeentearchief.

Oudere bronnen
De volgende Rotterdamse bronnen kunt u in de Digitale Stamboom doorzoeken:

soort en periode

toelichting

Doop gereformeerd 1617-1811
Doop rooms-katholiek 1615-1811
Doop luthers 1604-1811
Doop remonstrants 1650-1811
Doop Engelstalige gemeente 1621-1811
Doop Schots 1643-1811
Doop Waals 1653-1811
Geboorte Doopsgezind 1700-1811 Doopregisters bevinden zich in het Stadsarchief Amsterdam
Stadstrouw 1576-1811
Trouw gereformeerd 1573-1812
Trouw Israelitisch 1737-1954 Toelichting
Trouw Israelitisch 1737-1954 Index Pdf tijdelijk niet raadpleegbaar
Trouw luthers 1729-1799
Trouw Waals 1653-1811
Trouw Engelstalige gemeenten 1622-1809
Begraven 1646-1811
Begraven Kerkmeesters 1606-1625
Begraven Weeskamer 1625-1646
Overledenen Pest- en Dolhuis 1619-1812
Overledenen Gasthuis 1732-1811
Geboorte Burgerlijke Stand 1811-1910
Huwelijk Burgerlijke Stand 1811-1935
Overlijden Burgerlijke Stand 1811-1956
Overlijden Burgerlijke Stand Vermissingen 1950-1951 Met name oorlogsslachtoffers 1940-1945

Op de website over de brandgrens van Rotterdam staat een lemma over de jodenvervolging Bij dat onderwerp wordt ook aandacht besteed aan een lijst van joden die in die periode in Rotterdam en de geannexeerde gemeenten hebben gewoond en van wie bekend is dat zij onderweg naar of in een concentratiekamp zijn omgekomen. Vele genoemde personen zullen in de Digitale Stamboom zijn opgenomen omdat de vermissingsregisters van Burgerzaken van 1950 zijn verwerkt. Maar niet iedere overledene is in 1950 geregistreerd. Bekijk daarom ook de lijst op de brandgrenswebsite

Notariële Akten

De akten van de notarissen in Rotterdam zijn bij het gemeentearchief aanwezig over de periode 1585-1925. De volgende periodes zijn online doorzoekbaar op de website:

  • 1585-1640 (alle akten)
  • 1641-1650 (98% van de akten)
  • 1651-1660 (25% van de akten)
  • 1661-1714 (enkele delen)

In bewerking zijn de jaren 1641-1660.

De jaren 1681-1690 en 1701-1842 zijn via papieren indexen op de studiezaal van het Gemeentearchief toegankelijk.
Hieronder vindt u een lijst van inventarisnummers van de notariële akten Rotterdam waarvan de samenvattingen online raadpleegbaar zijn. In de toegang op het archief van de notarissen vindt u een lijst van alle inventarisnummers (t/m het jaar 1811).

Inventarisnummers

1-408, 416-446
449-453, 455, 458, 460-468, 470-478-486, 488-489, 492-493, 495-500
503, 531, 533-538, 542, 544, 546, 548-552, 566, 567, 569, 570, 578, 580, 583, 584, 586-589, 598, 607, 622, 637, 649, 651, 654, 655, 667, 676, 678, 679, 699, 700
703, 807-808, 919-923
1044-1058, 1061, 1065
1236-1248
1604, 1605, 1611, 1657-1659
2155-2156