content
Informatiebeheer Rotterdam
zoek in de website

Over ons

De gemeentelijke overheid houdt zijn informatiehuishouding op orde, zij moet immers kunnen laten zien wat zij doet, waarom en hoe.

Het Stadsarchief Rotterdam ondersteunt de kwaliteit van de informatiehuishouding met de inzet van concern records management, e-depotservices, inspectie en relatiebeheer. Deze diensten vallen samen onder de naam Informatiebeheer Rotterdam.

Missie

Betrouwbare en bruikbare informatie van de Rotterdamse overheid voor burger, bestuur en bedrijfsleven, voor nu en later. Dat is de missie van Informatiebeheer Rotterdam. Om die missie te bewerkstellingen richt Informatiebeheer Rotterdam zich op een goede inrichting van informatie in de processen. Deze verantwoordelijkheid omvat beleidsontwikkeling, sturing en inrichting. Medewerkers die tot de records management community behoren, zullen worden opgeleid. De duurzame toegankelijkheid en bewaring van informatie wordt gerealiseerd door aansluiting op de centrale E-depotvoorziening.

Op die wijze kan Rotterdam het verhaal van de stad vertellen.

Concern Records Management

Concern records management helpt bij de inrichting van digitaal werken en zorgt voor een werkbaar digitaal archief dat aansluit op het E-depot Concern waar duurzaam toegankelijke informatie in bewaard blijft.

Lees verder

E-depot

Het Stadsarchief Rotterdam heeft in samenwerking met het Nationaal Archief en de Archiefschool een E-depot ontwikkeld. E-depot is een andere naam voor een digitaal depot, ook wel aangeduid met de term E-bewaarplaats.

Lees verder

Inspectie

Archiefinspectie houdt toezicht op het beheer van informatie en archief van de overheid op verschillende manieren. Daarbij wordt verslag uitgebracht aan de verantwoordelijke beheerder.

Lees verder

Relatiebeheer

Relatiebeheer beantwoordt vragen over de praktische toepassing van de wet- en regelgeving, normering, standaarden en methoden op het vakgebied van de documentaire informatievoorziening.

Lees verder