content

Hoogvliet

Deelgemeente van Rotterdam. Zelfstandige gemeente tot 1934.

Geschiedenis

Het gehele westelijk deel van het eiland IJsselmonde waarop Pernis en Hoogvliet gelegen zijn, behoort in de middeleeuwen publiekrechtelijk onder de hoge heerlijkheid Putten. Het staat bekend onder de naam 'Putten over de Maze'. Gezien vanuit Putten ligt het aan de overzijde van de (Oude) Maas. Hoogvliet heette tot in de zestiende eeuw Oudenvliet of Oedenvliet, een naam die ontleend schijnt te zijn aan Oda, de ca. 1295 geboren dochter van Nicolaas III van Putten. Van 1811 tot 1818 behoorde Hoogvliet tot de gemeente Poortugaal. Van 1818 tot 1934 was Hoogvliet weer zelfstandig. Van de verschillende ambachtsheerlijkheden op westelijk IJsselmonde is in de negentiende eeuw alleen Oud en Nieuw Engeland bij de gemeente Hoogvliet gekomen, de overige bij Pernis. In 1934 werd de plaats geannexeerd door Rotterdam.

Bronnen

Het Gemeentearchief Rotterdam heeft een uitgebreide collectie archieven van Hoogvliet (zie daarvoor het archievenoverzicht hieronder). Ook heeft het Gemeentearchief Rotterdam prenten, tekeningen, foto’s, boeken, tijdschriften en kranten van en over Hoogvliet. Het beeldmateriaal is toegankelijk via afbeeldingen,beeld en geluid en een kaartsysteem op de studiezaal. Boeken en tijdschriftartikelen kunt u vinden in de digitale bibliotheek (publicaties vanaf 1994) of in de kaartcatalogus op de studiezaal (publicaties tot 1994). Krantenartikelen vanaf 1993 kunt u terugvinden in de digitale krantenklapper; krantenartikelen van 1947 tot 1993 in de kaartcatalogus op de studiezaal.

Archievenoverzicht

Nummer

Toevoeging

Periode

Naam

Omvang (m 1)

290 1665 - 1922 Verzameling Van der Poest Clement 0,48
290 a 1665 - 1922 Verzameling Van der Poest Clement - aanvulling 0,39
34 01 1655 - 1934 Ambacht en Gemeente Hoogvliet 0,77
13 16 1957 - 1965 Polder Meeuw, Elft en Zalmplaat 0,13
13 15 1862 - 1958 Elderspolder 0,13
13 14 1791 - 1956 Polder Oud- en Nieuw Engeland 0,64
824 1985 - 1991 Projectgroep Stadsvernieuwing Hoogvliet 0,13
617 1947 - 1972 Wijkraad Hoogvliet 3,57
458 1876 - 1973 Gereformeerde Kerk Hoogvliet 0,56
138 1652 - 1990 Hervormde Gemeente Hoogvliet 10,78
18 1585 - 1811 Notarissen te Rotterdam en daarin opgegane gemeenten (ONA) 542,54
1350 1576 - 1973 Polder Het Land van Poortugaal (incl. Ambacht Hoogvliet) 11,94
1371 1973 - 1984 Deelgemeente Hoogvliet 2,4

Bronnen voor stamboomonderzoek

De volgende gegevens van Hoogvliet kunt u in de Digitale Stamboom raadplegen:

Bron

Periode

Doop gereformeerd 1655-1811
Trouw gaarder 1763-1805
Ambachtstrouw 1798-1811
Begraven kerk 1723-1750; 1759; 1793-1822
Begraven gaarder 1763-1805
Geboorte Burgerlijke Stand 1818-1902
Huwelijk Burgerlijke Stand 1818-1922
Overlijden Burgerlijke Stand 1818-1934

Notariële akten

De akten van de notarissen in Hoogvliet zijn bij het gemeentearchief aanwezig over de periode 1801-1810. De index op het notarieel archief van Hoogvliet is nog niiet digitaal raadpleegbaar. Tot en met het jaar 1810 zijn de akten via papieren indexen op de studiezaal van het gemeentearchief toegankelijk.
In de toegang op het archief van de notarissen vindt u een lijst van alle inventarisnummers.

Bouwtekeningen

Tot 1934 niet aanwezig. Voor de periode na 1934 kunt u de Rotterdamse bouwtekeningen raadplegen. bouwtekeningen raadplegen.