content

Digitale stamboom

Direct zoeken in de Digitale Stamboom - nu ook met de gezinskaarten van Rotterdam! Lees meer over de gezinskaarten

Als u voor het eerst gebruik maakt van de Digitale Stamboom, lees dan het stappenplan genealogisch onderzoek.

Over de collectie

Informatie over geboorte, huwelijk en overlijden van de 16e eeuw tot 1960 uit de burgerlijke stand en de doop-, trouw- en begraafboeken. Lees hierover meer in de wegwijzer doop-, trouw- en begraafregisters.

Deze gegevens komen uit de akten van de burgerlijke stand 1811-1960 en de voorlopers daarvan, de doop-, trouw- en begraafboeken (DTB). Elke maand komen er nieuwe akten bij.  

Nieuw toegevoegd: Overlijden Rotterdam 1950-1956.

Van de gezinskaarten in de Digitale Stamboom kunt u een digitale kopie downloaden; van de overige akten is een digitale kopie te bestellen bij het Stadsarchief. Dit wijst zich vanzelf wanneer u een gevonden akte wilt bestellen. De akten van de burgerlijke stand worden na 100 jaar (geboorteakten), 75 jaar (huwelijksakten) of 50 jaar (overlijdensakten) overgebracht naar het Stadsarchief. Alle akten zijn via microfiches of scans op de studiezaal ter inzage. Hebt u een gewaarmerkt afschrift van een akte nodig, maak dan gebruik van het contactformulier.

Heeft u eerder de Digitale Stamboom gebruikt? Bekijk dan de correcties in de Digitale Stamboom.

Copyright © 2004 Beheersraad Digitale Stamboom Aan de inhoud van deze website kunnen geen rechten worden ontleend. Het is niet toegestaan om zonder schriftelijke toestemming van de gemeente Rotterdam (delen van) deze databank te verveelvoudigen of openbaar te maken. De gemeente Rotterdam behoudt zich het databankenrecht, bedoeld in artikel 2, eerste lid van de Databankenwet, uitdrukkelijk voor.

200 jaar Burgerlijke Stand

  • Prijslijst 1811
  • Eerste Huwelijksakte 1811 - voorpagina
  • Eerste Huwelijksakte 1811 - vervolgpagina
  • Eerste Overlijdensakte 1811
  • Eerste Geboorteakte 1811
  • Instructie voor aangifte van geboorte en overlijden
  • Rotterdam 1809
Meer op flickr