content

Beeld en geluid

Zoeken in Beeld en geluid

  1. Help

Over de Collectie

Het Stadsarchief Rotterdam heeft een grote collectie foto’s, prenten en tekeningen, kaarten en plattegronden, affiches, bewegend beeld en geluid. In onze catalogus (of ‘beeldbank’) vindt u eenvoudig tal van (bewegende) beelden van Rotterdam en regio. De film- en geluidopnamen zijn nog niet online beschikbaar.

De documenten kunnen opgezocht worden aan de hand van trefwoorden, persoonsnamen, straatnamen, data en/of zaaknamen. Vaak is de beschrijving van het document voorzien van een afbeelding. Als bij de beschrijving van een foto of prent geen afbeelding is geplaatst, kunnen deze stukken meestal aangevraagd en ingezien worden op de studiezaal van het Stadsarchief. Dit geldt tevens voor alle film- en geluidsopnamen. Wij raden u aan vooraf te informeren of het benodigde document beschikbaar is. Bij publicatie dient rekening gehouden met mogelijke gebruiksvergoeding en met auteursrechten.

Wij hebben al het mogelijke gedaan om rechthebbenden op de afbeeldingen te achterhalen. Mocht u van mening zijn rechten op bepaalde afbeeldingen te kunnen doen gelden, verzoeken wij u met ons contact op te nemen.