content

Bleiswijk

Plaats in de provincie Zuid-Holland, ten zuiden van Rotterdam; het grondgebied kreeg zijn huidige vorm bij de bedijking van 1483.

Geschiedenis

Wanneer Bleiswijk precies ontstaan is, is niet bekend. Zeker is wel dat Bleiswijk al in 1242 bestond. In dat jaar wordt de naam van het dorp Bleiswijk voor het eerst genoemd. In een omschrijving van het gebied waar tegenwoordig Zoetermeer ligt, komt de naam "Blesewic" voor. Bleiswijk had al in 1276 een kerk, waaruit kan worden opgemaakt dat velen zich hier vestigden. Uit de kerkrekeningen van 1275 - 1280 blijkt Bleiswijk al meer op te brengen dan de moederkerk te Hillegersberg. Bleiswijk was een hoge heerlijkheid. Dat hield in dat er mensen ter dood veroordeeld mochten worden. Vandaar dat Bleiswijk een galg had. De heerlijkheid was onder andere eigendom van het geslacht Van Bronckhorst. Door het huwelijk van Gillisken van Weena, vrouwe van Bleiswijk, met Willem van Bronckhorst in 1426 was ze in handen van dit geslacht gekomen. In 1582 verkocht de heer Van Bronckhorst de heerlijkheid Bleiswijk tijdens een openbare veiling voor een bedrag van 5.980 gulden aan de stad Rotterdam. Voortaan mocht de stad de plaatselijke regenten benoemen. Toen in 1798 de heerlijke rechten afgeschaft werden, had het stadsbestuur geen invloed meer op de benoeming van deze regenten. Pas in 1848 kwam een definitief einde aan de heerlijke rechten. Rotterdam verkocht toen de resterende rechten aan een particulier, die zich er ambachtsheer van Bleiswijk mocht noemen Als gevolg van een resolutie van Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland van 25 maart 1817 betreffende de organisatie van de gemeenten op het platteland riep schout en secretaris van Bleiswijk Jacob van Waning de eerste gemeenteraad uit de Bleiswijkse geschiedenis bijeen. Een maand later, op 30 april 1817, werd door de Gouverneur van Zuid-Holland het eerste gemeentebestuur benoemd (burgemeester en assessors), bestaande uit schout Jacob van Waning, bijgestaan door Johannes Geijl en Willem Treurniet. Op 31 mei 1817 vonden door de stemgerechtigden van Bleiswijk de eerste gemeenteraadsverkiezingen plaats. Op dit moment is Bleiswijk een belangrijk tuinbouwgebied. De groente- en fruitveiling 'The Greenery' en bloemenveiling 'Flora-Holland' geven Bleiswijk een centrale functie in de tuinbouw van West-Nederland. Het dorp telt ca. 11.000 inwoners.

Bronnen

Sinds 2003 berusten de archieven van de voormalige gemeente Bleiswijk en particuliere archieven uit die gemeente in het Gemeentearchief Rotterdam. U kunt de archieven inzien in de studiezaal.

Archievenoverzicht

Nummer

Toevoeging

Periode

Naam

Omvang

1290 - 1521 - 1810 (1520) Ambacht Bleiswijk 13,63
1293 - (1921) 1949 - 1977 Gemeente Bleiswijk (1949 - 1977) 16,68
1291 - 1660 - 1877 [Notarissen te Bleiswijk](http://www.archieven.nl/0/toegang/184/1291/] 3,96
1292 - (1642) 1811 - 1948 [Gemeente Bleiswijk (1811 - 1948)](http://www.archieven.nl/0/toegang/184/1292/] 33,61
1328 - 1938 -1946 J.P. Baars, slager te Bleiswijk 0,72
1415 - 1337 - 1985 Hervormde Gemeente Bleiswijk 6,24
1456 - tot 2000 VVD, afdeling Bergschenhoek, Bleiswijk en Berkel en Rodenrijs 1,08

Bronnen voor stamboomonderzoek

De volgende gegevens kunt u inmiddels in de Digitale Stamboom raadplegen:

Bronnaam

Periode

Doop gereformeerd 1642-1812
Doop remonstrants 1733-1812
Trouw gereformeerd [1] 1619-1811
Gerechtstrouw [2] 1745-1768, 1770-1811
Begraven gaarder 1782-1805
Register van aangegeven lijken 1806-1811
Geboorte Burgerlijke Stand 1811-1902
Huwelijk Burgerlijke Stand 1811-1939
Overlijden Burgerlijke Stand 1811-1960

Huwelijksakten van 1940 en overlijdensakten van 1951-1960 zijn inmiddels ook overgedragen aan het gemeentearchief. U kunt deze inzien op onze studiezaal. De overige akten van de Burgerlijke Stand berusten nog bij de gemeente Lansingerland, tel 010 - 800 40 00 ; email info@lansingerland.nl . [1] Voor de invoer van de periode 1619 - 1650 is dankbaar gebruik gemaakt van de indexen van Dhr. J. Heemskerk
[2] Aangifte en huwelijk zijn destijds apart geregistreerd en ook zo door ons overgenomen. Om die reden levert één huwelijk in Gerechtstrouw steeds twee treffers op in de Digitale Stamboom

Notariële akten

De akten van de notarissen in Bleiswijk zijn bij het gemeentearchief aanwezig over de periode 1660-1877. De index op het notarieel archief van Bleiswijk is nog niet via het zoekscherm raadpleegbaar. Voor de periode 1660-1691 kunt u hier een index raadplegen in pdf.
In de toegang op het archief van de notarissen vindt u een lijst van alle inventarisnummers.

Bouwtekeningen

Voor bouwtekeningen kunt u terecht bij de gemeente Lansingerland, tel. 010 - 800 40 00 info@lansingerland.nl